محصولات جانبی


نام محصول: چادر اکسیژن
مدل: متوسط
قیمت: 25000000
شرایط استفاده از چادر اکسیژن
  • این وسیله بیشتر در اطفال که قادر به تحمل ماسک و کانولای بینی نیستند استفاده میشود.
  • شرایط استفاده از چادر اکسیژن عبارتست از:

            *کنترل درجه حرارت

            *کنترل رطوبت چادر

            *کنترل از نظر افزایش Co2 زیر چادر

            *استریلیتی چادر