محصولات جانبی


نام محصول: ماسك اكسيژن
مدل:
قیمت: 98000
ماسك اكسيژن براي بيماران تنفسي كه از راه بيني كمتر تنفس ميكنند كاربرد بهتر دارد

اکسیژن درمانی عبارت است از تجویز اکسیژن با غلظت بیش از آنچه که در هوا وجود دارد.

هدف از اکسیژن درمانی انتقال کافی اکسیژن به خون، کاهش فشار دستگاه تنفسی و کاهش فشار بر میوکارد (یکی از لایه های عضلانی قلب) می باشد.

حمل اکسیژن به بافت ها به عواملی نظیر برون ده قلب، میزان اکسیژن شریانی (سرخرگی)، غلظت هموگلوبین و نیازمندی های متابولیکی بدن بستگی دارد.