فرم نظرسنجی مشتریان


نظر به اینکه شرکت برای ارتقای سطح کیفی تولیدات برای نظریات مشتریان اهمیت فوق العاده ای قائل است و در قالب استاندارد ISO9001:2000 در نظر دارد تمام تلاش خود را در جهت جلب رضایت مشتریان بکار برد، خواهشمندیم پرسشنامه زیر را تکمیل و به این شرکت ارسال فرمائید:

 
 
1- نحوه ارائه تولید و خدمات سرویس شرکت را چگونه ارزیابی می کنید؟
عالی       خوب       متوسط       ضعیف

2- کیفیت دستگاه های تعمیر شده در مقایسه با سایر شرکت ها را چگونه ارزیابی می کنید؟
عالی       خوب       متوسط       ضعیف

3- نحوه برخورد واحد فروش و مشاوره با شما چگونه است؟
عالی       خوب       متوسط       ضعیف

4- نحوه برخورد پرسنل چگونه است؟
عالی       خوب       متوسط       ضعیف

5- نحوه حمل و نقل محصولات چگونه است؟
عالی       خوب       متوسط       ضعیف

6- زمان تحویل دستگاه های تعمیر و تولید شده چگونه است؟
عالی       خوب       متوسط       ضعیف

7- ارائه ضمانتنامه دستگاه های تعمیر شده را در شرکت چگونه ارزیابی می کنید؟
عالی       خوب       متوسط       ضعیف

8- نحوه ارائه خدمات فروش دستگاه ها چگونه است؟
عالی       خوب       متوسط       ضعیف