»  گارانتی و تعمیرات

توجه!

1- تمامي اكسي‍‍‍ژن سازهاي اين شركت داراي 18 ماه گارانتي از تاريخ فاكتور مي باشند.

2- محصولات فاقد ضمانت نامه شامل گارانتي نخواهند شد و به هيچ عنوان ضمانت نامه المثني صادر نميگردد.

3- هر گونه تعمير يا دستكاري دستگاه توسط افراد يا مراكز غير مجاز ضمانت دستگاه را باطل مينمايد.

4- خسارات وارده از نوسانات برق، خرابي هنگام حمل، ضربه و شكستگي، مواد شيميايي، بلاياي طبيعي(سيل-زلزله-آتش سوزي ...) ، استفاده نادرست يا نامتعارف از دستگاه به تشخيص كارشناسان اين مركز مشمول ضمانت نخواهد بود.

5- هر گونه خدشه يا تغيير در مندرجات، ضمانت نامه را از درجه اعتبار ساقط مينمايد.

6- خريدار موظف است هنگام خريد محصول را بازرسي نموده ، از صحت كاركرد دستگاه اطمينان حاصل نمايد.

7- هزينه حمل و ارسال كالا براي خدمات پس از فروش به عهده مشتري مي باشد.