»  خدمات

  • توليد دستگاه هاي اكسيژن ساز
  • سرويس و تعمير
  • آموزش و مشاوره  براي انتخاب دستگاه
  • ارائه لوازم جانبي(شامل:ليوان.ماسك.نازال.كابل و...)