دستاورد ها

 1. 1

  اولین ارسال

  ارسال یک پست در هرکجای انجمن.

 2. 2

  دریافت اولین تشکر

  یک نفر از مطلب شما تشکر کرده است!

 3. 5

  ماندنی شدن

  30 مطلب ارسال شده!

 4. 10

  بدون توقف!

  شما دارای 100 مطلب می باشید!

 5. 10

  دوست داشتنی

  مطالب شما 25 بار تشکر شده است.

 6. 15

  واقعا دوست داشتنی!

  شما 100 تشکر دریافت کرده اید.

 7. 20

  دریافت اولین تشکر

  شما 1000 مطلب ارسال کرده اید!

 8. 20

  حرفه ای

  مطالب شما 250 بار تشکر شده است.

 9. 30

  جذاب!

  شما 500 تشکر دریافت کرده اید.